Inschrijfformulier

Contact

Schietsportvereniging:     S.V. Wezep
Contactpersoon: H. van Oene
Adres: Ruitersveldweg 55
Postcode / Plaats: 8091 HT Wezep
Telefoon: 038-3769602
E-mail: hoene1971@kpnmail.nl
Website: www.svwezep.nl

Inschrijfformulier voor deelname aan de 16e Bedrijvenschietwedstrijd voor medewerkers van bedrijven, leden van verenigingen en
familie-straatteams van vrijdag 1 december en maandag 4 t/m zaterdag 9 december 2017

Naam bedrijf/vereniging/familie/straat: -----------------------------------------------------------------------------------
Naam contactpersoon: ------------------------------------------ E-mail ------------------------------
Adres contactpersoon: -----------------------------------------------------------------------------------
Postcode en woonplaats: -----------------------------------------------------------------------------------
Tel. nr.contactpersoon prive: ---------------------------- bedrijf --------------------------------------------


Wedstrijddagen en tijden

Op de u toegewezen dag kunt u binnen de voor de door de wedstrijdleiding aangegeven tijden komen schieten.
Het schieten van een serie zal ca 45 minuten in beslag nemen.

Vrijdag           01 december       19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur 21.15 uur 22.00 uur.
Maandag 04 december 19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur 21.15 uur 22.00 uur.
Dinsdag 05 december 19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur 21.15 uur 22.00 uur.
Woensdag 06 december 19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur 21.15 uur 22.00 uur.
Donderdag 07 december 19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur 21.15 uur 22.00 uur.
Vrijdag 08 december 19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur 21.15 uur 22.00 uur.
Zaterdag 09 december 11.00 uur 11.45 uur 12.30 uur 13.15 uur 14.00 uur.
14.45 uur 15.30 uur 16.15 uur.
Zaterdag 9 december prijsuitreiking zo spoedig mogelijk na de laatste serie.

Voorkeursdagen (min. 2 keuzen a.u.b.)

1e keus ------------dag, ----- december, aanvangstijd ------- uur

2e keus ------------dag, ----- december, aanvangstijd ------- uur


Team 1 (namen deelnemers) M/V lid v. een
vereniging
Team 2 (namen deelnemers) M/V lid v. een
vereniging
1.--------------------------------------------- …… J / N 1.--------------------------------------------- …… J / N
2.--------------------------------------------- …… J / N 2.--------------------------------------------- …… J / N
3.--------------------------------------------- …… J / N 3.--------------------------------------------- …… J / N

Team 3 (namen deelnemers) M/V lid v. een
vereniging
Team 4 (namen deelnemers) M/V lid v. een
vereniging
1.--------------------------------------------- …… J / N 1.--------------------------------------------- …… J / N
2.--------------------------------------------- …… J / N 2.--------------------------------------------- …… J / N
3.--------------------------------------------- …… J / N 3.--------------------------------------------- …… J / N


Dit formulier a.u.b. volledig ingevuld voor 28 november zenden of mailen aan bovenstaand adres

Mocht u meer dan 4 teams willen opgeven, dan is een telefoontje of mail voldoende aan H. van Oene tel. 038-3769602

hoene1971@kpnmail.nl om een extra inschrijfformulier aan te vragen, of u mag dit formulier ook kopieeren.