Reglement bedrijvenschietwedstrijd s.v. Wezep

 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- per team, te voldoen bij aanvang van de schietserie.

 2. Om de sportieve gezelligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt enige regels te hanteren.

 3. Per team mag slechts 1 persoon lid van een schietvereniging zijn.

 4. Indien in een team zowel dames als heren voorkomen, wordt dit team als een herenteam beschouwd.

 5. Een deelnemer mag voor zijn/haar bedrijf/vereniging/familie/straat slechts 1 keer in een team aan de wedstrijd deelnemen.

 6. Er mag alleen worden geschoten met door de Schietsportvereniging Wezep ter beschikking gestelde luchtdrukgeweren!

 7. Het gebruik van andere dan door de Schietsportvereniging Wezep ter beschikking gestelde schietsportattributen is niet toegestaan.

 8. Voor elk teamlid is er een apart individueel klassement, daarmee kan de deelnemer persoonlijk ook een prijs winnen.

 9. Leden van een schietvereniging worden in een aparte klasse ingedeeld.

 10. Bij onduidelijkheden en/of geschillen beslist de wedstrijdcommissie en tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.

 11. Er wordt geschoten in de volgende team’s en categorieen:
  1. Individuele klasse: dames en heren,
  2. Lid van een schietvereniging: dames-heren (gemengd),
  3. Teams: dames en heren.

 12. Minimale leeftijd van deelname is 12 jaar.

 13. Deelname aan deze wedstrijd is op eigen risico.