Hartelijk welkom bij de Stichting Evenementen Schietsport.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om ons even aan u voor te stellen.
De Stichting Evenementen Schietsport is opgericht op 23 januari 1996 te Apeldoorn.

Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer 2000 De doelstelling van de Stichting Evenementen Schietsport is het ondersteunen van aan de schietsport gerelateerde zaken en het organiseren van schietevenementen. Eén en ander in de breedste zin van het woord en ter ondersteuning van de schietvereniging Wezep.

Het organiseren van de hiervoor genoemde evenementen is uiteraard niet mogelijk zonder de hulp van vrijwilligers.
Wij bedanken bij deze de leden van sv Wezep uit Wezep en de vele vrijwilligers voor hun grote inzet tijdens de door de stichting georganiseerde wedstrijden.

 

Het bestuur van de S.E.S. is als volgt samengesteld:

Voorzitter : B. Sellies
Penningmeester : Leo Thijsen
Secretaris : Cor Meijer
Technische zaken : Henry van Oene

 

Met schuttersgroet,

Het bestuur.