Wekerom, december 2018

Geachte Schuttersvrienden,

De Schietsport Vereniging s.v. Soranus heeft het genoegen u uit te nodigen voor onze ranking wedstrijd luchtgeweer en luchtpistool die zal worden gehouden op 5 en 8 t/m 11 januari en 5 t/m 9 maart en 9 t/m 13 april 2019. Deze wedstrijd is tevens de eerste ronde van de 31e Veluwe Trofee.

Als organisatie hopen wij dan ook dat u in grote getale gehoor zult geven aan deze uitnodiging en hopen u op genoemde data te mogen begroeten in onze schietaccommodaties

Evenals vorig jaar telt deze wedstrijd ook nu weer als Ranking en Grand Prix wedstrijd.

 

De wedstrijdcommissie,

SV Wekerom


Veluwetrofee 2019

  • s.v. De Valk 5, 8 t/m 11 januari
  • s.v  Soranus Wekerom; 5 t/m 9 maart
  • s.v. De Berkelschutters; 9 t/m 13 april

Wij organiseren dit jaar voor de 31e keer een wedstrijd om de Veluwe trofee die open staat voor alle geklasseerde luchtgeweer en luchtpistool schutters. Het enige wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de Veluwe Trofee is deelnemen aan alle 3 toernooien van s.v. De Valk, s.v. Soranus en s.v. De Berkelschutters (zie reglement) De prijzen bestaan uit eremetaal, waaronder 1 wisseltrofee + herinnering. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 11 mei na afloop van de finale om de Veluwe Trofee bij Soranus in Wekerom.

Wedstrijdonderdelen Veluwe Trofee:
LG, H,A,B,  Jun A, Jun. B, Jun. C. Dam, Vet.
LP, H,A,B, Jun A, Jun. B, Jun. C, Dam, Vet.

s.v. De Valk

60/40 schoten

s.v. Soranus

60/40 schoten

s.v. De Berkelschutters

60/40 schoten

Zie voor meer informatie over de Veluwe Trofee en het reglement op www.sesnederland.nl

Inschrijfgeld

Persoonlijk

8,00 euro

Junioren

4,00 euro

Wedstrijd onderdelen ranking en GP.              
Er wordt geschoten in de volgende klassen voor luchtgeweer en luchtpistool.
H, A, B, Veteraren H, A, Dames H, A, stand. Jun. A heren, Jun. A dames, Jun. B heren,
Jun. B dames, Jun. C, staand Veteranen H, A, B, C, en Jun. C en D opgelegd.
Senioren opgelegd 40 schoten

Mindervalide/Visueel gehandicapten
Deze wordt verschoten volgen het K.N.S.A. reglement deel X.
Let op: wij hebben een schietaccommodatie die alleen toegankelijk is met een trap, en de balie hoogte is 1 meter.

Prijzen
Persoonlijk LG. en LP. VVV bonnen.(na aantal deelnemers)
Voor junioren zijn er bekers

Schietdata

  Datum Vanaf
Vrijdag 26 januari 19.00 uur
Zaterdag 27 januari 10.00 uur
Maandag 29 januari 19.00 uur
Dinsdag 30 januari19.00 uur
Woensdag 31januari19.00 uur
Donderdag 01 februari19.00 uur
Vrijdag 02 februari19.00 uur
Zaterdag 03 februari 10.00 uur
   

Inschrijfadres:
www.baanplanner.eu

Contactpersonen :
s.v. De Valk: Andre ten Voorde 06-23187990
s.v. Soranus: Robert van Amerongen 06-114975024
s.v. De Berkelschutters: Sharon Dekker 06-23596058

Wedstrijdreglement:
Er wordt geschoten volgens het K.N.S.A. wedstrijdreglement.
In situatie’s waarin het reglement niet in voorziet beslist de
Wedstrijdcommissie.   

Iedere deelnemer(ster) is persoonlijk voor alle ongevallen en schade van welke aard dan ook, door zijn/haar schuld ontstaan aansprakelijk.

U dient in het bezit te zijn van een geldige schietlicentie van de K.N.S.A. Nieuwe leden van de KNSA die nog niet zijn geklasseerd komen uit in hun laagste klasse van zijn/haar categorie

Hopelijk tot ziens.