Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting SES-Nederland, gevestigd in Wezep en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXXXXXX (hierna: ‘de stichting’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de stichting mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de stichtingwebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De stichting verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de stichting aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de stichting;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de stichting;
d. een formulier invult voor enige dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de stichting op te nemen.

1.2 De stichting verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.

1.3 De stichting kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de stichting;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vstichting te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de stichting aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de stichting per e-mail aan XXXXXXXXXl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de stichting persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de stichting met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de stichting.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De stichting zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De stichting zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De stichting zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de stichting daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.